MET EUROPASCOUTS NAAR HET ART OF FAITH FESTIVAL

WELPEN / WELPINNEN

€15 per kind (zaterdagticket)
gratis WE-ticket voor 1 leider per 5 kinderen

 

VERKENNERS / GIDSEN

€50 per tiener (weekendticket met camping)
gratis WE-ticket voor 1 leider per 10 tieners

meer dan 20 tieners ingeschreven (over alle groepen) => consumptiebon €5 per tiener
meer dan 40 tieners ingeschreven (over alle groepen) => consumptiebon €10 per tiener

 

VOORTREKKERS / VOORTREKSTERS

€65 per weekendticket met camping / €59 per weekendticket zonder camping
50% of 100% korting op weekendticket bij inzet als vrijwilliger

LOUVETEAUX / LOUVETTES

€15 par enfant (billet du samedi)
billet WE gratuit pour 1 accompagnateur par 5 enfants

 

ECLAIREURS / GUIDES

€50 par adolescent (billet du weekend avec camping)
billet WE gratuit pour 1 accompagnateur par 10 ados

plus de 20 adolescents inscrits (dans tous les groupes) => bon de consommation €5 par adolescent
plus de 40 adolescents inscrits (dans tous les groupes) => bon de consommation €10 par adolescent

 

ROUTIERS / GUIDES-AÎNÉES

€65 par billet weekend avec camping / €59 par billet weekend sans camping
50% ou 100% de réduction sur billet weekend comme bénévole

VOORWAARDEN

Aanmelding vóór 21/4/2024 via

Formulier Welpen/Welpinnen

Formulier Verkenners/Gidsen

 

Voortrekkers/Voortreksters:

Ticketshop Groepsticket

Aanmelden als vrijwilliger

 

Betaling te voldoen op BE55 7310 2323 8444
Tickets Welpen/Welpinnen en Verkenners/Gidsen worden aangemaakt en doorgestuurd een week voor het festival.
De leider is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn leden.

CONDITIONS

Inscription avant le 21/4/2024 via

Formulaire Louveteaux/Louvettes 

Formulier Eclaireurs/Guides

 

Routiers/Guides-Aînées :

Ticketshop Billet de groupe

S’inscrire comme bénévole

 

Paiement à effectuer BE55 7310 2323 8444
Les tickets Louveteaux/Louvettes et Eclaireurs/Guides seront créés et envoyés une semaine avant le festival.
Le responsable est toujours responsable de ses membres.