Onze Visie

Het Art of Faith Festival is een nieuw christelijk festival,
waar muziek en kunst je inspireert,
waar jong en oud elkaar ontmoeten,
en waar het beleven van je geloof als thuiskomen voelt.

Een uniek weekend in openlucht rond ‘de kunst van geloven‘:
het zoeken (en vinden) op de geloofsweg waartoe élke mens geroepen is.

 

 

Het Art of Faith Festival is een ongedwongen plaats waar het christelijk geloof beleefd kan worden. Christelijke muziek, workshops, sport spel, allerlei vormen van creativiteit en overnachtingsmogelijkheden maken de festivalervaring echt uniek.

Internationaal bekende bands of lokaal onontdekte parels: de rode draad is christelijke muziek. Muziek biedt een toegankelijke context en heeft in zichzelf iets verbindend. Het brengt mensen samen, en daar is het ons om te doen. Want wanneer we samenkomen en elkaar ontmoeten in Gods Geest, dan gebeurt er iets bijzonders.

 

 

Het Art of Faith Festival wil echte ontmoeting mogelijk maken, om zo te leren van elkaar en over God. We besteden daarom veel aandacht aan ontmoetingskansen, ruimte voor uitwisseling en gezamenlijk gebed. Lekker eten of drinken hoort hier onlosmakelijk bij.

Tegelijk willen we dat het festival een getuigenis is van eenheid onder christenen. Jong of oud, katholiek of protestant; allemaal anders, maar één in Christus. Het is deze bijzondere eenheid die we willen beleven, vieren en uitdragen met het Art of Faith Festival.

 

 

Het Art of Faith Festival is een plaats waar men ervaart dat men niet alleen is, niet als persoon en niet als christen. Het is de plaats waar men opgebouwd en bemoedigd wordt door het samenzijn en via hedendaagse christelijke muziek, seminars en getuigenissen.

We willen dat het festival een plaats is waar men nieuwe dimensies van Gods liefde en genade ervaart, en waar je bemoedigd wordt om jouw plek in de maatschappij nog betekenisvoller te kunnen invullen. We willen concrete handvaten bieden om het persoonlijke geloofsleven vorm te geven, om zo zout en licht te kunnen zijn in de eigen omgeving.

Het Art of Faith Festival wordt georganiseerd door vzw He Is Alive
in samenwerking met heel wat partnerorganisaties met verschillende kerkelijke achtergronden.