GEBEDSMOMENT

Psalm 27:4

Ik vraag aan de HEER één ding, het enige wat ik verlang:
wonen in het huis van de HEER alle dagen van mijn leven,
om de liefde van de HEER te aanschouwen,
Hem te ontmoeten in zijn tempel.

Come, set your rule

Come, set Your rule and reign, In our hearts again,
Increase in us we pray, Unveil why we’re made.
Come, set our hearts ablaze with hope, Like wildfire in our very souls,
Holy Spirit come invade us now.
We are Your church, We need Your pow’r in us.

Kom, vestig Uw gezag; wees Koning in ons hart.
Herstel Uw beeld in ons; onthul Uw doel met ons.
Ontsteek de vlam van hoop opnieuw; een laaiend vuur in onze ziel.
Stort Uw Geest uit, laat Uw kracht weer zien.
Wij zijn Uw kerk. Heer, maak ons sterk in U.

Refrein:
Bouw Uw koninkrijk. Zet het kwaad te kijk.
Toon Uw sterke hand. Kom, herstel ons land.
Vul Uw kerk met vuur. Win dit volk terug.
Heer, dat bidden wij tot Uw koninkrijk verschijnt.

We seek Your kingdom first, We hunger and we thirst,
Refuse to waste our lives, For You’re our joy and prize.
To see the captive hearts released, The hurt, the sick, the poor at peace;
We lay down our lives for heaven’s cause,
We are Your church, We pray: ‘revive this earth.’

Chorus:
Build Your kingdom here, Let the darkness fear;
Show Your mighty hand, Heal our streets and land.
Set Your church on fire, Win this nation back;
Change the atmosphere, Build Your kingdom here.
We pray.

Wij dorsten naar Uw rijk en Uw gerechtigheid.
U schakelt ons nu in en geeft ons leven zin:
gevangen harten worden vrij, verslagen mensen troosten wij;
zelfs de blinden zien Uw heerschappij.
Wij zijn Uw kerk. Hoor ons gebed en kom!

Refrein:
Bouw Uw koninkrijk. Zet het kwaad te kijk.
Toon Uw sterke hand. Kom, herstel ons land.
Vul Uw kerk met vuur. Win dit volk terug.
Heer, dat bidden wij tot Uw koninkrijk verschijnt.

Oorspr.titel: Build Your Kingdom here
Tekst&Muziek: Rend Collective Experiment Ned. Tekst: Harold ten Cate
(c) Thankyou Music / Small Stone Media

WAYMAKER

You are here, moving in our midst
I worship You, I worship You
You are here, working in this place
I worship You, I worship You

Chorus:
(You are) Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper
Light in the darkness, my God, that is who You are (2x)

You are here, touching every heart
I worship You, I worship You
You are here, healing every heart
I worship You, I worship You

You are here, turning lives around
I worship You, I worship You
You are here, mending every heart
I worship You, I worship You, oh

Chorus:
(You are) Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper
Light in the darkness, my God, that is who You are (2x)

That is who You are (4x)

 © 2016 Sinach (adm at CapitolCMGPublishing.com, excluding the UK & Europe which is adm by Integrity Music) CCLI Number: 7115744

SAINT ESPRIT

Viens Saint-Esprit viens
Ouvre le Ciel descends sur nous
Viens Saint-Esprit viens
Feu éternel embrase nous

Viens Saint-Esprit viens
Touche la terre descends sur nous
Viens Saint-Esprit viens
Amour du Père embrase nous

Chorus:
Sois le feu qui me guérit     
Sois l’Amour qui me bénit
Voici mon cœur, voici mon cœur
Viens déverser Ta tendresse
Au milieu de mes faiblesses
Je n’ai plus peur, Je n’ai plus peur

Viens Saint-Esprit viens
Fends l’atmosphère descends sur nous
Viens Saint-Esprit viens
De Ta lumière envahit-nous

Bridge:
Une pluie de guérison
Pour notre génération
Voici nos cœurs, Voici nos cœurs  
Dans l’onction de Ton Esprit
Dans l’amour qui m’envahit
Je n’ai plus peur Je n’ai plus peur

© 2018 Glorious

OUR GOD IS AN AWESOME GOD / DE HEER IS EEN HEILIG GOD / CAR DIEU EST UN DIEU PUISSANT

Our God is an awesome God
He reigns from heaven above
With wisdom pow’r and love
Our God is an awesome God.

De Heer is een heilig God,
Hij heerst en Hij leidt ons lot,
Een groot ontzagwekkend God,
Onze God is een heilig God.

Car Dieu est un Dieu puissant
Il règne de son saint lieu.
Avec sagesse, amour
Oui Dieu est un Dieu puissant.

Rich Mullins
©1988 Edward Grant Corp, Inc

GEBED

HOW GREAT IS OUR GOD / MAAK GROOT ONZE GOD / COMBIEN DIEU EST GRAND

How great is our God, sing with me
How great is our God, all will see
How great, how great is our God

Maak groot onze God zing met mij,
Maak groot onze God.
Zing want Hij is groot, zo groot, onze God

Combien Dieu est grand, chantons-le
Combien Dieu est grand, et tous verront
Combien, combien Dieu est grand

Name above all names, worthy of all praise
My heart will sing how great is our God

Allerhoogste Heer, waardig onze Heer.
Kom, zing met mij: Maak groot onze God

Son nom est tout-puissant, Digne de louange
Je chanterai, Combien Dieu est grand

Oorspr. Titel: How great is our God
Tekst&Muziek: Chris Tomlin / Jesse Reeves / Ed Cash
Ned. Tekst: Peter van Essen
©2004 worshiptogether.com songs / Six Steps Music / Unisong Music Publishers