Doe een gift

DOE EEN GIFT

Maar als je aalmoezen geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Zo blijft je aalmoes in het verborgene, en jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.
(Mt. 6, 3-4)

Een gift is welkom op de rekening van ‘vzw He Is Alive’
IBAN: BE88 7350 2330 4741
BIC: KREDBEBB
met vermelding ‘gift AOFF’

OF SCAN ONDERSTAANDE PAY-CONIQ QR-CODE

Samen bouwen we aan Gods koninkrijk.